Z1.
Z littera - pro peregrinis ... (= Orth. Bern. I p. 295, 6 ; Dist. uerb. 15 p. 505 ; 32 p. 509)
ZA1.
Zaab - genus ... (Gloss.)
ZA2.
Zaba - munimentum ... (Plac. ?)
ZA3.
Zabel - interpretatur splen ... (Hier. nom.)
ZA4.
Zaberna - ubi uestes ponuntur ... (Plac. ?)
ZA5.
Zabin [ Iabin ] - intellectus. ... (= Hier. tract. in psalm. 82, 113)
ZA6.
Zabulon - interpretatur fluxu ... (Hier. tract. in psalm. 67, 194 ; nom. hebr. p. 11, 29, contra quod quaest. hebr. in gen. p. 47, 2)
ZA7.
Zabulon - interpretatur odor ... (= Lib. geneal. 317)
ZA8.
Zabulon - interpretatur habit ... (Euch. instr. 2 p. 186, 34)
ZA9.
Zabulon - interpretatur habit ... (Isid. etym. 7, 7, 12)
ZA10.
Zabulus [ diabolus ] - Satanas quod in Lat ... (Euch. instr. 2 p. 207, 339-340)
ZA11.
Zacharias - interpretatur ... (= Isid. etym. 7, 8, 20)
ZA12.
Zacharias - interpretatur memor ... (= Isid. etym. 7, 8, 30)
ZA13.
Zacheus [ Zaccheus ] - humanum genus. ... (= Abstr.)
ZA14.
Zacheus [ Zaccheus ] - interpretatur iustu ... (= Isid. etym. 7, 10, 5)
ZA15.
Zachinitus [ Zacynthus ] - insula Acaiae ... (= Abstr.)
ZA16.
Zachintus [ Zacynthus ] - insula. ... (= Abstr.)
ZA17.
Zambri - interpretatur iste ... (Isid. etym. 7, 6, 50)
ZA18.
Zame fons [ Zamae f. ] - in Africa canoras u ... (= Isid. etym. 13, 13, 2)
ZA19.
Zamli [ Zamri ] - interpretatur psalm ... (Euch. instr. 2 p. 189, 69)
ZA20.
Zar [ Iar ] - apud Hebreos uocatu ... (= Euch. instr. 2 p. 204, 296)
ZA21.
Zara - in cuius manu erat ... (= Isid. etym. 7, 6, 41)
ZA22.
Zarea - interpretatur exort ... (Hier. nom.)
ZA23.
Zatenen gemmam - in Media nasci Demo ... (Isid. ?)
ZE1.
Zeb - interpretatur lupus ... (Hier. nom. hebr. p. 34, 1)
ZE2.
Zebee - hostias et ... (= Hier. nom. hebr. p. 34, 1 ; p. 49, 9 ; tract. in psalm. 82, 131)
ZE3.
Zebee - hostia profecta ... (= Hier. tract. in psalm. 82, 131)
ZE4.
Zebee - hostia quam lupus s ... (= Hier. tract. in psalm. 82, 131)
ZE5.
Zebedeus [ Zebedaeus ] - interpretatur sacri ... (= nom. Bibl.)
ZE6.
Zebedeus [ Zebedaeus ] - donatus, siue fluen ... (Isid. etym. 7, 10, 4)
ZE7.
Zebul - musca unde et ... (= Isid. etym. 8, 11, 26)
ZE8.
Zeba - Ebraice ... (Hier. in Ezech. 14, 46, 777)
ZE9.
Zefei - uicus quidam fuit, ... (Aug. in psalm. 53, 1)
ZE10.
Zefei - interpretantur ... (= nom. Bibl.)
ZE11.
Zefiri [ Zephyri ] - uenti. ... (Gloss.)
ZE12.
Zefiris felicibus [ Zephyris f. ] - prosperis uentis. ... (= schol. ad Verg. Aen. 3, 120)
ZE13.
Zefirus [ Zephyrus ] - uentus Fabonius ... (fons adhuc non repertus)
ZE14.
Zefirus [ Zephyrus ] - Greco nomine appell ... (Isid. etym. 13, 11, 8)
ZE15.
Zelari - ... (Greg. M. moral. 20, 32, 36)
ZE16.
Zelfa - interpretatur osien ... (Isid. etym. 7, 6, 38)
ZE17.
Zelus - inuidia. ... (Gloss.)
ZE18.
Zelus - contentio. ... (fons adhuc non repertus)
Inter
ZE19.
Zelum et inuidiam et inuidiosum - hoc interest quod z ... (cf. Isid. diff. 91[610]; 90[300])
Inter
ZE20.
Zelum et inuidiam - haec differentia es ... (= Isid. diff. 91[610])
ZE21.
Zelotes - Simon Zelotes dictu ... (Hier. in Matth. 10, 3-4)
ZE22.
Zema - ius, Graecum ... (Isid. etym. 20, 2, 32)
ZE23.
Zenobia - regina fuit, quae ... (Eutr. 9, 13)
ZE24.
Zenon - istoicorum princeps ... (= Hier. in Ier. 2, 10-11)
ZE25.
Zenones [ Xenones ] - antea dicebantur ... (Isid. etym. 9, 2, 106)
ZE26.
Zetus [ Zethus ] - philosophus ... (= Isid. etym. 3, 16, 1)
ZE27.
Zeuma [ zeugma ] - ... (= Isid. etym. 1, 36, 3)
ZE28.
Zeuma [ zeugma ] - ... (= Iulian. Tolet. ars 5, 6-10)
ZE29.
Zeuma [ zeugma ] - in pluribus sensibu ... (fons adhuc non repertus)
ZE30.
Zeugis - ubi Carthago magna. ... (= Isid. etym. 14, 5, 8)
ZE31.
Zetus et Caliius [ zetes ] - Aquilonis ... (= schol. ad Ov. met. 6, 716)
ZE32.
Zezabel [ Iezabel ] - interpretatur fluen ... (Euch. instr. 2 p. 189, 70)
ZE33.
Zernae - inpetigines ... (Hipp.)
ZI1.
Zybinnas - lanceas. ... (Gloss.)
ZI2.
Zybinnarum aculeis - lancearum. ... (= Abstr.)
ZI3.
Zymlax [ smilax ] - trifolium. ... (fons adhuc non repertus)
ZI4.
Zymirnae [ zmyrnae ] - mirra ... (Gal.)
ZI5.
Zynziber [ zinziber ] - qui et artemisia ... (med.)
ZI6.
Zynziber [ zinziber ] - species pigmenti ... (= med.)
ZI7.
Zinziber - genus est pigmenti ... (Isid. etym. 17, 9, 8)
ZI8.
Zynzigie [ synzygiae ] - pentasyllabi et exa ... (= Isid. etym. 1, 17, 20)
ZI9.
Zyson [ aizon ] - semper uiha ... (Gal.)
ZI10.
Zypperis - gallis ... (fons adhuc non repertus)
ZI11.
Zyperi [ Zephyri ] - uenti. ... (Gloss.)
ZI12.
Zyperi [ Zephyri ] - id est Faboni ... (= Isid. etym. 13, 11, 8)
ZI13.
Zyperus [ Zephyri ] - nomen uenti. ... (= Abstr.)
ZI14.
Zyzania [ zizania ] - quam poetae semper ... (Isid. etym. 17, 9, 106)
ZI15.
Zyzyparum [ zinziberum ] - naturam calidam ... (= med.)
ZI16.
Zyzyparum [ zinziberum ] - species arboris. ... (= med. ?)
ZM1.
Zmaragdum [ smaragdum ] - per ... (Orth.)
ZM2.
Zmaragdum [ smaragdum ] - lapis pretiosus ... (Plac. ?)
ZM3.
Zmaragdus [ smaragdus ] - Omnium gemmarum uir ... (Isid. etym. 16, 7, 1-2)
ZM4.
Zmilantius - lapis in Eufrate ab ... (= Isid. etym. 16, 15, 14)
ZM5.
Zmirna [ Smyrna ] - urbs ... (cfr Isid. etym. 14, 3, 43)
ZM6.
Zmirna [ Smyrna ] - ciuitas est quam Th ... (= Isid. etym. 15, 1, 39)
ZO1.
Zografia [ zographia ; ζωγραφία ] - pictura. ... (= herm. ?)
ZO2.
Zografon [ zographos ; ζωγράφος ] - pictor. ... (= herm. ?)
ZO3.
Zografumenos [ zographomenos ; ζωγραφούμενος ] - qui pingitur ... (= herm. ?)
ZO4.
Zoy [ ζωή ] - uita. ... (= herm.)
ZO5.
Zona - cingulum. ... (= Abol.)
ZO6.
Zona - Grecum est, quam il ... (= Isid. etym. 19 , 33, 3)
ZO7.
Zonae - cinctoriae ... (= Abstr.)
ZO8.
Zonae - signa ... (schol. ad Verg. ?)
ZO9.
Zonae caeli - quinque sunt, quaru ... (= Isid. etym. 3, 44, 1-4 ; nat. 10, 1-2)
ZO10.
Zonis - cingulis. ... (fons adhuc non repertus)
ZO11.
Zoroastres - rex ... (= Isid. etym. 8, 9, 1) + (= Aug. civ. 21, 14, 17)
ZO12.
Zorobabel - interpretatur lumen ... (= nom. Bibl.)
ZO13.
Zorobabel - interpretatur princ ... (= Hier. nom. hebr. p. 52, 26)
ZO14.
Zorobabel - apud ebreos ... (= Isid. etym. 7, 6, 81)
ZO15.
Zosimus - uiuax uel uiuidus. ... (= herm.)
ZO16.
Zoticte [ zoticae ] - uirtutis id est uit ... (= med.)
ZO17.
Zozaicus [ Zodiacus ] - circulus est, qui e ... (= Isid. etym. 3, 45)
ZO18.
Zozia [ zodia ] - signa ... (= herm.)